Vpis 2018/19

Vse dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu info.stat@uni-lj.si .

Zaradi trenutnih finančnih razmer se bo študijski program Uporabna statistika izvajal samo kot izredni študij s šolnino 3000 EUR na leto (plačilo po obrokih). Šolnina se plačuje v treh obrokih.

Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in članic EU: 25
Predvideno število vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce: 10
Predvideno število vpisnih mest za vzporedni študij: 5
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 10
Minimalno število vpisanih za izvedbo programa: 5

Študij poteka v slovenskem jeziku.

Informativni dnevi za šolsko leto 2018/19 - na vseh lokacijah bo potekala predstavitev celotnega programa in posameznega modula

Fakulteta

Datum

Ura

Prostor

Naslov

Fakulteta za elektrotehniko

23.5.2018

14:30

Diplomska soba

Tržaška 25

Biotehniška fakulteta

7.6.2018

15:00

Odd. za agronomijo, A5

Jamnikarjeva 101

Ekonomska fakulteta

14.6.2018

17:00 skupna predstavitev vseh programov v VD
 
17:45 in 18:30 predstavitev programa Uporabna statistika v P121
VD in P121

Kardeljeva ploščad 17

Fakulteta za družbene vede

16.5.2018

16:00

Velika dvorana FDV (skupni del),

kasneje po programih

Kardeljeva ploščad 5

Fakulteta za matematiko in fiziko

6.6.2018 in

13.6.2018

15:00

predavalnica 2.02

Jadranska 21

Fakulteta za računalništvo in informatiko

17.5.2018

16:00

predvidoma P01

Večna pot 113

 

Razpis za vpis v magistrske programe 2. stopnje v študijskem letu 2018/2019

Razpis je objavljen na spletni strani UL. Priporočamo pregled vsaj splošnega dela, in dela za Fakulteto za elektrotehniko. Kandidati oddajo elektronsko prijavo preko sistema eVŠ, podpisane pisne prijave z dokazili pa sprejema Fakulteta za Elektrotehniko.
Rok za prijavo kandidatov je do 21. avgusta 2018. Drugi krog prijav bo odprt od 10.9. do 20.9. 2018 (vsa ostala navodila ostanejo enaka).

Opozorilo: Spletni sistem EVŠ v nekaterih situacijah neupravičeno zavrne možnost vpisa študentov.  Prosimo, da se v takem primeru takoj obrnete na nas (info.stat@uni-lj.si) in pomagali vam bomo pri vpisu.
Pisne prijave z dokazili pošljite na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.

O poteku vpisa bodo kandidati obveščeni po pošti, vsa obvestila pa bodo objavljena tudi na spletni strani.

V kolikor želite biti obveščeni o novicah, povezanih z vpisom v letu 2018/19 se vpišite (elektronski naslov) v spodnji obrazec:

Za dodatne informacije pišite na info.stat@uni-lj.si .

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Katarina Erjavec Drešar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 209
e-pošta: katarina.erjavec-dresar (at) fe.uni-lj.si