Izvedba študija

Študijski program Uporabna statistika je bil akreditiran leta 2012, zato kot novoustanovljeni program ni mogel pridobiti sredstev za izvajanje, ki so bila pred letom 2010 namenjena novim programom.

Program se od vključno š.l. 2019/20 izvaja kot redni študijski program 2. stopnje Univerze v Ljubljani.

Program se zato do š.l. 2019/20 izvaja izredno, šolnina je 3000 EUR za letnik študija.

Izvajalci se zavedamo, da je plačilo šolnine za študente precejšen strošek, ki je visok predvsem v primerjavi z drugimi, neplačljivimi študiji. Zato se strogo držimo naslednjih pravil in vodil

  • Ni skritih stroškov: šolnina (+vpisnina cca 40EUR) je edini strošek, ki ga študent plača tekom študija. Skritih stroškov (plačilo za dostop do gradiva, dodatna plačila prispevkov za vaje, doplačilo za magistrsko delo, etc), ki so pogosti pri drugih programih,  na tem študijskem programu ni (rezultati raziskave Evroštudent 2013 kažejo, da je povprečen tovrsten strošek na neplačljivih študij v SLO preko 1200 EUR letno).
  • Izredno izvajanje ni izgovor za slabšo kvaliteto študija: študentom navkljub izrednemu izvajanju ponudimo veliko število kontaktnih ur. Prav zato je predvsem v prvem semestru študija urnik povsem poln – predavanja oz. vaje potekajo vsako popoldne. Predavanja in vaje niso obvezna. Urnik se v kasnejših semestrih zaradi večjega deleža izbirnih predmetov in prakse nekoliko sprosti.
  • Podaljševanje brez stroškov: Vsakemu študentu se avtomatično dovoli opravljati en letnik dve leti, brez vsakršnih doplačil šolnine.
  • Plačilo v obrokih: Šolnina je plačljiva v treh obrokih: prvi se plača ob vpisu (10%), drugi do začetka decembra (40%), tretji do začetka maja (50%). Strošek začetka študija tako ni drag, morebitnim razočaranim študentom je na voljo možnost izpisa pred plačilom vseh obrokov.
  • Možnost študija ob delu:  izredna oblika izvajanja pomeni, da se vsa predavanja izvajajo v popoldanskem času (izjema je le Matematični modul), precejšen delež študentov je med študijem zaposlenih. Mnogi študenti tako v času študija pridobijo delovne izkušnje in dragocene kontakte na trgu dela, kar bi jim pri rednem študiju bilo onemogočeno, hkrati pa si tudi že povrnejo denar, porabljen za šolnino.
  • Individualna obravnava študentov:  študijski program je majhen, zato lahko vsakemu študentu s skoraj individualnim pristopom omogočimo, da na študiju pridobi maksimalno količino znanja. Pri tem smo lahko zelo fleksibilni. Vedno je možen pogovor s profesorji, dovolj je izbirnosti, možno je opravljanje seminarskih nalog na svojih podatkih, pomagamo pri iskanju prakse.
  • Študij je neposredna naložba v zaposljivost: študijski program druge stopnje neposredno določa možnosti zaposlitve. Ankete med študenti kažejo, da je že ob koncu drugega letnika zaposlena velika večina študentov.

Študij Uporabne statistike ti vsekakor da veliko več uporabnega znanja, kot si ob vpisu sploh lahko zamisliš. Res pa je, da je zaradi konkretne količine domačih in seminarskih nalog ter nujnega sprotnega učenja, potrebno v študij vložiti veliko časa in živcev.
(študent 1.letnika)

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Katarina Erjavec Drešar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 209
e-pošta: katarina.erjavec-dresar (at) fe.uni-lj.si