Magistrsko delo

Koordinator magistrskih del: Doc. dr. Nataša Kejžar

Vrsta predmeta: Obvezni
Letnik: 2

Okvirne teme za magisterij in mentorji

red. prof. dr. Vladimir Batagelj

Identifikacija enot v bibliografskih podatkih
Prikazi acikličnih omrežij po slojih
Poenostavljeni prikazi omrežij

Vse tri teme zahtevajo študente vešče programiranja in matematike.

izr. prof. dr. Mojca Bavdaž

Teme s področja uradne statistike in teme, obravnavane pri predmetu Viri podatkov, npr. vizualizacija podatkov, viri podatkov kot poslovna priložnost, komunikacija podatkov uradne statistike, alternativni viri podatkov za uradno statistiko itd.

izr. prof. dr. Damijana Kastelec

  • Testiranje domnev v okviru mešanih linearnih in nelinearnih modelov, različne strukture slučajnih in fiksnih dejavnikov
  • Nestacionarni modeli časovnih vrst, napovedovanje v času
  • Modeliranje prostorskih procesov (zveznih ali točkovnih), napovedovanje (interpolacija) v prostoru

doc. dr. Nataša Kejžar

Teme s področja simbolne analize podatkov (razvrščanje, modeliranje).

izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda

Tema s področja anketne metodologije: načeloma vse, kar smo obravnavali v okviru predmeta, še posebej pa s področja metodologije spletnega anketiranja.

izr. prof. dr. Irena Ograjenšek

Analiza podatkov kupcev: pristopi k segmentaciji članov izbranega programa zvestobe in njihove poslovne implikacije
Razvoj in preverba praktične uporabnosti alternativnih kazalcev blaginje
Statistično poročanje v letnih poročilih podjetij (alternativno: v medijih, v poročilih vladnih organov)

izr. prof. dr. Damjan Škulj

časovne vrste
regresijski modeli

red. prof. dr. Vasja Vehovar

Evalvacija spletne aplikacije www.gaptimer.eu in www.timedistance.net (v somentorstvu s prof. Sicherlom, glej tudi  Sicherl, 2014; Sicherl, 2015; Sicherl, 2016)
Študentska ankete na FDV  in UL (http://ul.1ka.si):  problem veljavnosti merjenja (všečnost-prizadevnost-učinkovitost): vpliv ocen pri predmetu in zahtevnosti predmeta na evalvacijo študentov.
Statistični pristopi ugotavljanja akademske nepoštenosti: ponarejanje podatkov v znanstvenih člankih.

Podrobnosti tudi na osebni strani na FDV.

izr. prof. dr. Gaj Vidmar

Uporaba statističnega nadzora procesov v telemedicini
Prenos Coxovega regresijskega modela za krnjene podatke v poslovno prakso z izdelavo dodatka za statistični programski paket Minitab
Prikaz zgodovine življenjskih dogodkov
Model nevronske mreže malih možganov kot praktično orodje za analizo podatkov
Aditivna razširjena podobnostna drevesa
Spletna storitev napovedovanja športnih izidov z uporabo dvorazsežne Poissonove porazdlitve

izr. prof. dr. Aleš Žiberna

Evalvacija različnih tipov posplošenega bločnega modeliranja
Primerjava različnih tipov iskanja "optimalne rešitve" v okviru posplošenega bločnega modeliranja
Izgradnja in analiza omrežja Twiterašev
Analiza Twittov (sentiment, analiza besedila) v povezavi "zunanjimi" spremenljivkami
Uporaba simulacij za analizo statističnih metod
Izdelava paketa za R za kakšno izmed slabo podprtih statističnih metod (na primer diskriminantno analizo, kanonično korelacijo)
Druge teme iz področja analize omrežij

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Katarina Erjavec Drešar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 209
e-pošta: katarina.erjavec-dresar (at) fe.uni-lj.si