Potek priprave magistrskega dela

Prvi semester drugega letnika

 1. Študent neformalno izbere temo in poišče mentorja. Pri tem si lahko pomaga z objavljenimi okvirnimi temami.
 2. V mesecu decembru študent pripravi kratko (10-minutno) predstavitev. Le te so skupne za vse študente (izvede se seminar). Vabljeni so vsi mentorji, prisoten je koordinator magistrskih del. Zamudniki te predstavitve opravijo kasneje pri koordinatorju magistrskih del (vabljen tudi mentor).
 3. Po opravljeni predstavitvi kandidat odda koordinatorju magistrskih del vlogo za odobritev teme na programskem svetu. Vlogo mora podpisati tudi mentor (in somentor). Vloga mora biti narejena po vzorcu.
 4. Programski svet potrdi temo in istočasno določi člane Komisije za oceno in zagovor magistrskega dela (za zamudnike se tema praviloma obravnava v enem mesecu po oddaji vloge).

Drugi semester drugega letnika

 1. Študent (po vseh opravljenih obveznostih na študiju) prijavi temo prek sistema Studis, kjer mentor temo (in študenta) potrdi.
 2. Ko se mentor strinja z vsebino in obliko naloge (gl. Navodila za magisterij), študent nevezane izvode pošlje v študentsko pisarno (študent jih priloži v tolikšnem številu, kolikor je članov komisije).
 3. Po 21 dneh študentska pisarna vse pripombe in predloge članov komisije posreduje mentorju in kandidatu. Ko je naloga zadovoljivo napisana, jo kandidat po predhodnem dogovoru z mentorjem naloži v sistem Studis.

Zagovor magistrskega dela

 1. Prisotna je cela komisija, zagovor je odprt za javnost.
 2. Študentova predstavitev traja 20 minut, nato je predvidenih še 30 minut za vprašanja komisije (vsak postavi eno vprašanje) in 10 minut za odločitev komisije o oceni (komisija se umakne).

Dokumenti in povezave

 • Trenutno razpisane okvirne teme magistrskih del. Temo si študent lahko izbere tudi sam, lahko si izbere mentorja, ki ni na seznamu.
 • Vzorec vloge za odobritev teme na programskem svetu (Word datoteka).
 • Vzorec z navodili za izdelavo magistrskega dela (.zip datoteka).
 • Vzorec za vlogo za odobritev teme in vzorec za izdelavo magistrskega dela vsebujeta vse ključne elemente, ki jih mora študentova vloga (oziroma magistrsko delo vsebovati). Urejevalnik besedila, v katerem bo študent svojo vlogo/nalogo napisal, ni predpisan.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si