Zaključeni magisteriji

Tabela vseh zaključenih magisterijev na programu Uporabna statistika

Priimek, ime

Modul

Datum magistriranja

(yyyy-mm-dd)

Naslov (in povezava)

Cugmas, Marjan

družboslovna statistika

2015-08-27

Stabilnost so-avtorskih bločnih modelov

Živić, Ognjen

tehniška statistika

2015-10-28

Napovedovanje življenjske dobe varistorja

Cotič, Jasna

biostatistika

2016-01-21

Statistični pristopi pri analizi trdnosti

Šinkovec, Hana

biostatistika

2016-09-23

Optimizirana penalizirana regresija - rešitev za problem ločenosti v logistični regresiji

Kustec, Maruša

biostatistika

2016-10-28

Primerjava skupin pri podatkih z visokim deležem nakopičenih vrednosti

Demšar, Eva

tehniška statistika

2016-11-14

Modeliranje časovne vrste neto pozicije električne energije za Nemčijo

Hrelja, Nikola

ekonomska in poslovna statistika

2017-04-05

Analiza zanesljivosti oskrbe z električno energijo z vključenimi obnovljivimi viri energije

Glamočak, Anže

ekonomska in poslovna statistika

2017-05-22

Analiza vpliva časa vstopanja in izstopanja s trga dela ter brezposelnosti na višino pokojnin

Bohanec, Naja

biostatistika

2017-09-13

Samovzorčenje v analizi sotveganj

Viršček, Andrej

družboslovna statistika

2018-02-01

Merjenje učinkovitosti nabav zdravil

Bukovšek, David

biotatistika

2018-06-05

Ocena in modeliranje čakalnih časov na urgencah v Furlaniji-Julijski krajini

Burnik, Tomaž

ekonomska statistika

2018-07-06

Učinki merjenja med načinoma anketiranja v kombinirani anketi Mnenje potrošnikov

Manevski, Damjan

matematična statistika

2018-09-11

Intervali zaupanja za test Mann-Whitney

 

Contact

Main contact:
e-mail: info.stat (at) uni-lj.si

Contact for administrative questions (enrolment, technical questions):
Katarina Erjavec Drešar
University of Ljubljana, Faculty of electrical engineering, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
room num.: AN012C-ŠTU
phone: 01 4768 209
e-mail: katarina.erjavec-dresar (at) fe.uni-lj.si