Vpis 2017/18

Vse dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu info.stat@uni-lj.si .

Zaradi trenutnih finančnih razmer se bo študijski program Uporabna statistika izvajal samo kot izredni študij s šolnino 3000 EUR na leto (plačilo po obrokih). Šolnina se plačuje v treh obrokih.

Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in članic EU: 25
Predvideno število vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce: 10
Predvideno število vpisnih mest za vzporedni študij: 5
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 10
Minimalno število vpisanih za izvedbo programa: 5

Študij poteka v slovenskem jeziku.

Informativni dnevi za šolsko leto 2017/18 - na vseh lokacijah bo potekala predstavitev celotnega programa in posameznega modula

Fakulteta

Datum

Ura

Prostor

Naslov

Fakulteta za elektrotehniko

24.5.2017

14:45

Multimedijska dvorana

Tržaška 25

Biotehniška fakulteta

8.6.2017

14:00

Odd. za agronomijo, A5

Jamnikarjeva 101

Ekonomska fakulteta

13.6.2017

17:00

17:45, 18:30

Velika dvorana Mercator

P-121

Kardeljeva ploščad 17

Fakulteta za družbene vede

17.5.2017

16:00, 16:40

FDV-28

Kardeljeva ploščad 5

Fakulteta za matematiko in fiziko

7.6.2017

15:00

2.02

Jadranska 21

 

Razpis za vpis v magistrske programe 2. stopnje v študijskem letu 2017/2018

Razpis je objavljen na spletni strani UL. Priporočamo pregled vsaj splošnega dela, in dela za Fakulteto za elektrotehniko. Kandidati oddajo elektronsko prijavo preko sistema eVŠ, podpisane pisne prijave z dokazili pa sprejema Fakulteta za Elektrotehniko.
Rok za prijavo kandidatov je do 21. avgusta 2017.

Opozorilo: Spletni sistem EVŠ v nekaterih situacijah neupravičeno zavrne možnost vpisa študentov.  Prosimo, da se v takem primeru takoj obrnete na nas (info.stat@uni-lj.si) in pomagali vam bomo pri vpisu.
Pisne prijave z dokazili pošljite na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.

O poteku vpisa bodo kandidati obveščeni po pošti, vsa obvestila pa bodo objavljena tudi na spletni strani.

V kolikor želite biti obveščeni o novicah, povezanih z vpisom v letu 2017/18 se vpišite (elektronski naslov) v spodnji obrazec:

Za dodatne informacije pišite na info.stat@uni-lj.si .

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Katarina Erjavec Drešar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 209
e-pošta: katarina.erjavec-dresar (at) fe.uni-lj.si