Vpis 2018/19

Vse dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu info.stat@uni-lj.si .

Zaradi trenutnih finančnih razmer se bo študijski program Uporabna statistika izvajal samo kot izredni študij s šolnino 3000 EUR na leto (plačilo po obrokih). Šolnina se plačuje v treh obrokih.

Predvideno število vpisnih mest za državljane RS in članic EU: 25
Predvideno število vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce: 10
Predvideno število vpisnih mest za vzporedni študij: 5
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 10
Minimalno število vpisanih za izvedbo programa: 5

Študij poteka v slovenskem jeziku.

Informativni dnevi za šolsko leto 2018/19 - na vseh lokacijah bo potekala predstavitev celotnega programa in posameznega modula

Fakulteta

Datum

Ura

Prostor

Naslov

Fakulteta za elektrotehniko

23.5.2018

14:30

Diplomska soba

Tržaška 25

Biotehniška fakulteta

7.6.2018

15:00

Odd. za agronomijo, A5

Jamnikarjeva 101

Ekonomska fakulteta

14.6.2018

17:00 skupna predstavitev vseh programov v VD
 
17:45 in 18:30 predstavitev programa Uporabna statistika v P121
VD in P121

Kardeljeva ploščad 17

Fakulteta za družbene vede

16.5.2018

16:00

Velika dvorana FDV (skupni del),

kasneje po programih

Kardeljeva ploščad 5

Fakulteta za matematiko in fiziko

6.6.2018 in

13.6.2018

15:00

predavalnica 2.02

Jadranska 21

Fakulteta za računalništvo in informatiko

17.5.2018

16:00

predvidoma P01

Večna pot 113

 

Razpis za vpis v magistrske programe 2. stopnje v študijskem letu 2018/2019

Razpis je objavljen na spletni strani UL. Priporočamo pregled vsaj splošnega dela, in dela za Fakulteto za elektrotehniko. Kandidati oddajo elektronsko prijavo preko sistema eVŠ, podpisane pisne prijave z dokazili pa sprejema Fakulteta za Elektrotehniko.
Rok za prijavo kandidatov je do 21. avgusta 2018.

Opozorilo: Spletni sistem EVŠ v nekaterih situacijah neupravičeno zavrne možnost vpisa študentov.  Prosimo, da se v takem primeru takoj obrnete na nas (info.stat@uni-lj.si) in pomagali vam bomo pri vpisu.
Pisne prijave z dokazili pošljite na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.

O poteku vpisa bodo kandidati obveščeni po pošti, vsa obvestila pa bodo objavljena tudi na spletni strani.

V kolikor želite biti obveščeni o novicah, povezanih z vpisom v letu 2018/19 se vpišite (elektronski naslov) v spodnji obrazec:

Za dodatne informacije pišite na info.stat@uni-lj.si .

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Katarina Erjavec Drešar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 209
e-pošta: katarina.erjavec-dresar (at) fe.uni-lj.si