Urnik

Legenda:
Zelena - 1. letnik
Modra - Modulski in izbirni predmeti za oba letnika

(P) - predavanje; (V) - vaje

Predmeta, ki se v poletnem semestru 2017/18 izvajata s konzultacijami sta Kategorični in merski modeli v družboslovju in Anketno raziskovanje.

Predmet, ki se v zimskem semestru 2017/18 izvaja s konzultacijami je Statistično obvladovanje procesov.

Predmet Metode in orodja uradne statistike se bo izvajal po individualnem dogovoru z nosilko predmeta, v kombinaciji z webinarji EMOS in praktičnim delom s sodelavci SURS.

Predmet Bayesova statistika se bo izvedel v 2. semestru.

Študij je časovno zahteven, veliko je ur predavanj in vaj, kar je super, saj ti je veliko znanj podanih direktno (manjša potreba po samostojnemu iskanju razlag in znanj pri drugih virih - literatura, internet, drugi študenti). Veliko domačih nalog, kar je dobro, saj lene in neorganizirane študente, kot sem jaz, prislili k sprotnemu delu. Kar se pridobljenih veščin in znanj tiče, pa študij glede na intenzivnost, predmetnik ter dosedanjo kvaliteto in zagnanost profesorjev in asistentov veliko obeta.
(študent 1.letnika)

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Katarina Erjavec Drešar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 209
e-pošta: katarina.erjavec-dresar (at) fe.uni-lj.si