Urnik

Legenda:
Zelena - 1. letnik
Modra - Modulski in izbirni predmeti za oba letnika

(P) - predavanje; (V) - vaje

Predmeti, ki se letos (2016/17) izvajajo s konzultacijami:

  • Teorija mere (Magajna)
  • Metode in orodja uradne statistike (Bavdaž), izvedba s konzultacijami in na SURSu
  • Poslovna statistika (Ograjenšek)
  • Statistično obvladovanje procesov (Slivnik)

Predmet Osnove uradne statistike (Bavdaž) se izvaja deloma s konzultacijami, deloma z webinarji EMOS. Obvezni webinarji so objavljeni na urniku. Študenti naj se dovolj zgodaj prijavijo nanje!

Za predmet Analiza omrežij se urnika še ne ve.

Študij je časovno zahteven, veliko je ur predavanj in vaj, kar je super, saj ti je veliko znanj podanih direktno (manjša potreba po samostojnemu iskanju razlag in znanj pri drugih virih - literatura, internet, drugi študenti). Veliko domačih nalog, kar je dobro, saj lene in neorganizirane študente, kot sem jaz, prislili k sprotnemu delu. Kar se pridobljenih veščin in znanj tiče, pa študij glede na intenzivnost, predmetnik ter dosedanjo kvaliteto in zagnanost profesorjev in asistentov veliko obeta.
(študent 1.letnika)

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Katarina Erjavec Drešar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 209
e-pošta: katarina.erjavec-dresar (at) fe.uni-lj.si