Delovno mesto na projektu ESS (Državni izpitni center)

Državni izpitni center razpisuje prosto delovno mesto za delo na ESS projektu »Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja«. V projektu bo Državni izpitni center razvijal koncept kakovosti z uporabo dosežkov z zunanjih preverjanj znanja (mature, NPZ), v okviru tega pa tudi programsko rešitev za osnovne šole. Ta bo omogočala enostavnejše pridobivanje in uporabo podatkov NPZ. Program bo dopolnjeval praktični priročnik za uporabo podatkov ter navodila in smernice za interpretacijo podatkov s konkretnimi primeri.

Podroben opis delovnega mesta:

strokovni sodelavec (univerzitetne izobrazbe oz. 2. bolonjske stopnje) bo sodeloval pri oblikovanju koncepta kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja; pripravljal statistične analize za zunanja preverjanja znanja (splošna in poklicna mature, NPZ); sodeloval pri načrtovanju uporabe rezultatov z zunanjih preverjanj znanja skupaj z drugimi podatki za uvajanje kakovosti na nivoju šole, pripravljal praktični priročnik za uporabo podatkov NPZ.

Potrebna znanja:

Od zaposlenega pričakujemo dobro statistično znanje in sposobnost analitičnega razmišljanja, obenem pa spretnost pri pisanju. Zaželene so izkušnje na področju izobraževanja ter osnovno poznavanje programskega okolja R in SQL podatkovnih baz.

Zaposlitev bo predvidoma trajala do sredine leta 2018, z delom pa bi začeli že oktobra. Zainteresirani naj CV pošljejo na e-naslov gasper.cankar@ric.si.

 

Contact

Main contact:
e-mail: info.stat (at) uni-lj.si

Contact for administrative questions (enrolment, technical questions):
Tanja Petek
University of Ljubljana, Faculty of electrical engineering, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
room num.: AN012C-ŠTU
phone: 01 4768 460
e-mail: Tanja.Petek (at) fe.uni-lj.si

Links

Facebook stran 

The World of Statistics