Kadrovski štipendiji Abanke d.d. za študente Uporabne statistike

Abanka d.d. razpisuje 2 kadrovski štipendiji za področje upravljanja tveganj za študente naslednjih magistrskih študijskih programov 2. stopnje: Finančna matematika, Kvantitativne finance in aktuatorstvo ter Uporabna statistika (modula biostatistika in matematična statistika). Štipendija je namenjena študentom in študentkam 1. in 2. letnika navedenih magistrskih študijskih programov. Razpis.

 

Contact

Main contact:
e-mail: info.stat (at) uni-lj.si

Contact for administrative questions (enrolment, technical questions):
Nina Fošnarič
University of Ljubljana, Faculty of electrical engineering, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
room num.: AN012C-ŠTU
phone: 01 4768 460
e-mail: nina.fosnaric (at) fe.uni-lj.si

Links

Facebook stran 

The World of Statistics