Mesto mladega raziskovalca na Biotehniški fakulteti UL

Na Katedri za urejanje gozdov in ekosistemske analize, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniške fakultete imajo prosto mesto za mladega raziskovalca. Zaposlitev se predvidoma začne oktobra 2019 in traja 4 leta. Od kandidata pričakujejo, da vpiše doktorski študij na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Bioznanosti na znanstvenem področju Upravljanje gozdnih ekosistemov.
 
Tema raziskav mladega raziskovalca bodo matematični modeli za optimalno gospodarjenje z gozdom in razvoj računalniških aplikacij za podporo odločanju. Gospodarjenje z gozdom predstavlja kompleksen problem, ki ima lahko različne cilje (ekonomske, ekološke, socialne,…), vključuje številne deležnike ter vsebuje različna tveganja in nedoločenost. Pri iskanju najboljših strategij je pomemben medsektorski in interdisciplinarni pristop, ki je osnovan na večkriterijskih odločitvenih modelih s področja operacijskih raziskav in skupinskega odločanja. Mladi raziskovalec se bo ukvarjal z razvojem novih večkriterijskih odločitvenih modelov, ki lahko služijo kot podpora pri odločanju v sonaravnem upravljanju gozdov in gozdnih ekosistemov.
 
Od kandidata pričakujejo zaključen primeren magistrski študij 2. bolonjske stopnje (prednost imajo matematični, računalniški ali statistični programi) s povprečno oceno najmanj 8, znanje računalniškega programiranja, samostojnost, ambicioznost, željo po raziskovanju in učenju ter znanje angleškega jezika.
 
Zainteresirane kandidate vabijo, da se za vse dodatne informacije obrnejo na mentorico dr. Petro Grošelj: petra.groselj@bf.uni-lj.si.

Contact

Main contact:
e-mail: info.stat (at) uni-lj.si

Contact for administrative questions (enrolment, technical questions):
Nina Fošnarič
University of Ljubljana, Faculty of electrical engineering, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
room num.: AN012C-ŠTU
phone: 01 4768 460
e-mail: nina.fosnaric (at) fe.uni-lj.si

Links

Facebook stran 

The World of Statistics