Izvedba študija

Študijski program Uporabna statistika je bil akreditiran leta 2012, do vključno š.l. 2018/19 se je izvajal izredno, od vključno š.l. 2019/20 pa se izvaja kot redni študijski program 2. stopnje Univerze v Ljubljani.

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja:

 • na študijski program se lahko vpiše, kdor je zaključil študijski program vsaj prve stopnje s katerega koli strokovnega področja (tudi diplomanti tujih univerz, skladno s Statutom UL),
 • v primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program upošteva povprečna ocena na študijskem programu prve stopnje, dosedanjem univerzitetnem študijskem programu ali specializaciji (brez diplomskega oz. magistrskega dela),
 • kontaktne ure (predavanja, vaje, seminarji) večinoma potekajo v dopoldanskem času, izpiti pa v popoldanskem času,
 • prisotnost na predavanjih in vajah ni obvezna, je pa zaželjena in koristna.

Najpomembnejši vodili študija:

 • Individualna obravnava študentov:  študijski program je majhen, zato lahko vsakemu študentu s skoraj individualnim pristopom omogočimo, da na študiju pridobi maksimalno količino znanja. Pri tem smo lahko zelo fleksibilni. Vedno je možen pogovor s profesorji, dovolj je izbirnosti, možno je opravljanje seminarskih nalog na svojih podatkih, pomagamo pri iskanju prakse.
 • Študij je neposredna naložba v zaposljivost: študijski program druge stopnje neposredno določa možnosti zaposlitve. Ankete med študenti kažejo, da je že ob koncu drugega letnika zaposlena velika večina študentov.

Študij Uporabne statistike ti vsekakor da veliko več uporabnega znanja, kot si ob vpisu sploh lahko zamisliš. Res pa je, da je zaradi konkretne količine domačih in seminarskih nalog ter nujnega sprotnega učenja, potrebno v študij vložiti veliko časa in živcev.
(študent 1.letnika)

Nadaljevanje študija za študente, ki so bili v program Uporabna statistika prvič vpisani v š.l. 2018/19 ali prej:

 • Študentom, ki so v š.l. 2018/19 prvič vpisani v program, se v š.l. 2019/20 brez plačila omogoči vključevanje v študij 1. letnika na naslednje načine:
  • študenti lahko poslušajo predmete 1. letnika in opravljajo vse obveznosti pri predmetih;
  • študenti imajo pravico do popoldanskega opravljanja vseh izpitov in obveznosti, pri katerih je prisotnost obvezna;
  • študenti imajo pravico do dodatnih popoldanskih konzultacij;
  • vse izpite in obveznosti za 1. letnik opravljajo brezplačno (tudi v primeru, če letnik ponavljajo v okviru rednega študija).
 • Študentom, ki se bodo v š.l. 2019/2020 ali 2020/21 vpisali v 2. letnik izrednega študija, so vse zgoraj naštete možnosti (za 2. letnik študija) omogočene tudi leto po prvem vpisu v 2. letnik.
 • V š.l. 2019/20 se omilijo pogoji za napredovanje v 2. letnik in sicer na opravljenih 45 KT ne glede na vrsto predmeta.
 • V š.l. 2020/21 se bo 2. letnik izvajal hkrati redno in izredno. V izredni program se bodo lahko vpisali le študenti, ki so bili v 1. letnik vpisani izredno.

Contact

Main contact:
e-mail: info.stat (at) uni-lj.si

Contact for administrative questions (enrolment, technical questions):
Tanja Petek
University of Ljubljana, Faculty of electrical engineering, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
room num.: AN012C-ŠTU
phone: 01 4768 460
e-mail: Tanja.Petek (at) fe.uni-lj.si

Links

Facebook stran 

The World of Statistics