Predmet: Računalniška podpora statistike

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec predmeta: doc. dr. Nataša Kejžar

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Vsi moduli 1. 1.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik študija.

Vsebina:

Uvod v R

  • podatkovne strukture in objekti
  • uporaba R paketov
  • uporaba in priprava funkcij, kontrolne strukture
  • priprava statističnih grafičnih prikazov
  • funkcije za statistične teste in modele
  • sestavljanje R paketov

Vizualizacija podatkov in pregledovanje podatkov (EDA)

Osnove stohastičnih simulacij, randomizacija in permutacijski testi

Ponovljivo raziskovanje

  • osnove in uporaba sistema za pisanje poročil (markdown in LaTeX)
  • knitr – povezava R in markdown/LaTeX za pripravo ponovljivih računalniško podprtih statističnih poročil in prezentacij

Cilji in kompetence:

Za učinkovito statistično analizo je potrebno poznavanje sodobnih računalniških orodij, ki omogočajo učinkovito organizacijo, vizualizacijo, analizo podatkov in modelov terponovljive statistične raziskave. Študent se seznani z osnovami uporabe statističnega razvojnega okolja R in njegove povezave z LaTeX in Sweave. To znanje je uporabno pri vseh predmetih in praktičnem delu, ki zahteva pripravo tehnično zahtevnih statističnih poročil.

Predvideni študijski rezultati:
Razumevanje in praktična uporaba statističnega razvojnega okolja R in LaTeX

Literatura:

N. Kejžar (2019), Osnove statistike z R - skripta, dosegljivo z geslom na: https://e.fe.uni-lj.si/pluginfile.php/50950/mod_resource/content/2/skrip...

Contact

Main contact:
e-mail: info.stat (at) uni-lj.si

Contact for administrative questions (enrolment, technical questions):
Nina Fošnarič
University of Ljubljana, Faculty of electrical engineering, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
room num.: AN012C-ŠTU
phone: 01 4768 460
e-mail: nina.fosnaric (at) fe.uni-lj.si

Links

Facebook stran 

The World of Statistics