Urnik

(P) - predavanje; (V) - vaje

Predmeti, ki so se v š.l. 2021/22 (zimski semester) izvajali s konzultacijami:

red. prof. dr. Vasja Vehovar: Statistični vidiki zbiranja podatkov

doc. dr. Aleksander Sadikov: Napredne metode strojnega učenja

Predmeti, ki se bodo v š.l. 2021/22 (letni semester) izvajali (vsaj deloma) s konzultacijami:

izr. prof. dr. Mojca Bavdaž: Metode in orodja uradne statistike - individualno

izr. prof. dr. Mojca Bavdaž: Osnove uradne statistike - kombinacija, urnik bo znan naknadno

doc. ddr. Melita Hajdinjak: Statistično obvladovanje procesov - individualno, delno predavanja na daljavo po dogovoru

red. prof. dr. Vladimir Batagelj: analiza omrežij - urnik bo znan naknadno

Študij je časovno zahteven, veliko je ur predavanj in vaj, kar je super, saj ti je veliko znanj podanih direktno (manjša potreba po samostojnemu iskanju razlag in znanj pri drugih virih - literatura, internet, drugi študenti). Veliko domačih nalog, kar je dobro, saj lene in neorganizirane študente, kot sem jaz, prislili k sprotnemu delu. Kar se pridobljenih veščin in znanj tiče, pa študij glede na intenzivnost, predmetnik ter dosedanjo kvaliteto in zagnanost profesorjev in asistentov veliko obeta.
(študent 1.letnika)

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Nina Fošnarič
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: nina.fosnaric (at) fe.uni-lj.si