Študij v tujini

Mednarodne izmenjave na študiju Uporabna statistika in študij v tujini lahko potekajo na več načinov:

  1. Erasmus izmenjava v enem semestru študija
  2. Erasmus+ praksa (angl. traineeship)
  3. Udeležba na poletnih šolah

Erasmus izmenjava v enem semestru študija

S študijskim letom 2023/24 je s strani študija Uporabna statistika podpisana bilateralna pogodba z Univerzo v Ulmu (povezava na mednarodne izmenjave, nabor predmetov, ki ji študenti lahko izberejo, je precej širši!).
Študenti pa lahko izbirajo izmenjave tudi med tujimi univerzami, s katerimi imajo pogodbe podpisane fakultete članice študija.

Za magistrske študente programa Uporabna statistika je taka izmenjava možna skoraj izključno v 1. semestru 2. letnika. Pri tem velja, da je vlogo za izmenjavo (za 1. semester v 2. letniku) je potrebno vložiti do rokov objavljenih v vsakoletnem razpisu (običajno so prijave odprte od sredine oktobra tekočega leta do konca koledarskega leta). Pazite, da se boste pravočasno prijavili na razpis. Prijave potekajo za eno leto vnaprej (torej, če želite na izmenjavo v drugem letniku v prvem semestru (v š. l. 2024/2025), se morate na izmenjavo prijaviti v začetku š. l. 2023/2024!

Kontaktna oseba na UL FE za mednarodne izmenjave je ga. Katarina Erjavec Drešar. Vsi razpisi E+ programa pa tukaj.

ERASMUS+ praksa

Tudi za te vrste izmenjavo študenti lahko izbirajo med tujimi univerzami, s katerimi imajo pogodbe podpisane fakultete članice študija.

Take vrste izmenjava je primerna za vse študente, z malo iznajdljivosti jo lahko izkoristijo pri praktičnem delu predmeta Statistično svetovanje in/ali pri magistrski nalogi.

Vloge za Erasmus+ prakse se lahko odda v času 1. letnika, 2. letnika, dodatnega leta oz. do enega leta po zaključenem magisteriju, pri čemer je pogoj prijava v času, ko študent še ima status študenta.

Več o odprtih razpisih E+ za praktično usposabljanje tukaj.

Nekaj izkušenj z Erasmus+ prakse so delili tudi študentje.

Kontaktna oseba na UL FE za mednarodne izmenjave je ga. Katarina Erjavec Drešar.

Poletne šole

Kreditne točke (predvsem za izbirne predmete) si lahko pridobite tudi z udeležbo in opravljanjem predmetov na poletnih šolah.

Predmeti na teh šolah morajo biti kreditno ovrednoteni, pred udeležbo pa se o primernosti teh predmetov pogovorite še s koordinatorjem modula. Študentom je na voljo Štipendija Javnega sklada za študijske obiske.

Nekaj poletnih šol:

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si