Vpis 2023/24

Izbirni izpit za vpis v interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Uporabna statistika:

 

Za vpis na Interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje Uporabna statistika smo prejeli:

- 29 prijav na 20 prostih mest za državljane RS in članic EU,

- 9 prijav na 2 prosti mesti za državljane ostalih držav,

- 5 prijav na 4 prosta mesta za vzporedni študij.

 

Ker je število prijav preseglo razpisana mesta bodo skladno z akreditiranim študijskim programom kandidati za vpisna mesta izbrani glede na rezultate preizkusa znanja (izbirnega izpita) in povprečne ocene dosežene na študiju I. stopnje, brez diplome.

Izbirni izpit bo potekal v petek, 01. 09. 2023, ob 9. uri v prostorih Fakultete za elektrotehniko. Kandidati bodo natančnejše informacije prejeli na e-naslov, ki so ga navedli v prijavi.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

RAZPIS ZA VPIS NA MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/24 NAJDETE TUKAJ.

Za študijsko leto 2023/24 je razpisanih 20 vpisnih mest za redni študij, 4 mesta za vzporedni študij ter 2 vpisni mesti za tuje državljane držav nečlanic EU.

Kandidati za vpis v razpisane študijske programe se prijavljajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju, s katerimi dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev, z isto prijavo oddajo tudi vlogo za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Ljubljani.

OPOZORILO:

Upoštevane in obravnavane bodo zgolj prijave/vloge za priznavanje tujega izobraževanja, ki bodo prispele pravočasno in v predpisani obliki:

1) S kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z AAI–računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) prijavo za vpis oddano v eVŠ do 18. 8. 2023.
2) Z uporabniškim imenom in geslom prijavo za vpis oddano v eVŠ do 18. 8. 2023.

Kot pravočasna se upošteva:
1) prijava, ki je bila do prijavnega roka izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ in
2) prijava, ki je bila izpolnjena z uporabniškim imenom in geslom in do prijavnega roka izpolnjena in oddana v eVŠ.

Rok za oddajo dokazil o zaključeni izobrazbi je do 8. 9. 2023. V primeru, da še ne boste imeli dokazil do tega datuma, nam prosim sporočite. Izjemoma se lahko rok podaljša.

V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit, ki bo 1. 9. 2023 ob 9:00 v predavalnicah P3 in P15 na UL Fakulteti za elektrotehniko. Kandidati bodo o izbirnem izpitu obveščeni.

 

VPISNI POGOJI:

Na interdisciplinarni magistrski študijski program Uporabna statistika se lahko vpiše, kdor je zaključil študijski program vsaj prve stopnje s katerega koli strokovnega področja.

Na interdisciplinarni magistrski študijski program Uporabna statistika se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UL.

Merila in postopki za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpisna mesta izbrani glede na:

  • povprečne ocene dosežene na študiju I. stopnje, brez diplome (30%)
  • rezultate preizkusa znanja (izbirnega izpita), ki obsega vsebine s področja logike, maturitetnega znanja matematike, splošno znanje verjetnosti ter statistične pismenosti (70%) - vse to znanje vam bo zelo koristilo že v prvih mesecih študija

 

Vse dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu info.stat@uni-lj.si .

Osrednji informativni dan preko spleta se je izvedel v torek, 9.5.2023 ob 16:00. Dodajamo odgovore na (pogosto) zastavljena vprašanja (FAQ) o študiju.

Termini informativnih dni po posameznih fakultetah so v spodnji tabeli.

 

Fakulteta

Datum

Ura

Lokacija

Naslov

Fakulteta za elektrotehniko

23. 5. 2023

ob 15:30 uri

V diplomski sobi Tržaška 25

Biotehniška fakulteta

13. 6. 2023

ob 14:30 uri

V predavalnici A7 na Oddelku za agronomijo. Jamnikarjeva 101

Ekonomska fakulteta

2. 6. 2023

ob 17. uri

 
Kardeljeva ploščad 17

Fakulteta za družbene vede

17. 5. 2023

ob 16. uri

  Kardeljeva ploščad 5

Fakulteta za matematiko in fiziko

24. 5. 2023

ob 17. uri

predavalnica 2.02 Jadranska ulica 21

Fakulteta za računalništvo in informatiko

11. 5. 2023

ob 16. uri

 

 

Večna pot 113

 

V kolikor želite biti obveščeni o novicah, povezanih z vpisom v letu 2023/24, se vpišite (elektronski naslov) v spodnji obrazec:

Za dodatne informacije pišite na info.stat@uni-lj.si .

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si