O študiju

Dobrodošli na študijskem programu Uporabna statistika

Temeljni cilj programa je izobraževanje samostojnih strokovnjakov, ki obvladajo tako temeljna znanja iz statistične teorije kot tudi statistična znanja, ki so specifična za posamezna področja oziroma znanstvene discipline. Študentu bo program omogočil obvladati statistično metodologijo na izbranem področju, ga opremil s poglobljenim razumevanjem statističnega sklepanja in mu nudil vrsto praktičnih znanj, ki mu bodo omogočila neposredno vključitev v delo v gospodarstvu oziroma javni sferi. Hkrati je cilj programa zagotoviti tudi dovolj temeljnih znanj teoretične statistike, da bo diplomant lahko samostojno razširil svoje kompetence na nova področja ali pa pričel z lastnim raziskovalnim delom na področju statistike.

Kaj vse vam je na voljo na naših straneh:

  • opis posameznih modulov študija (s študijskim letom 2016/17 izvajamo tudi matematični modul, s študijskim letom 2018/19 pa še modul Strojno učenje)
  • predmetnik z opisom vseh predmetov in strukture študija
  • zaposljivost (stran): podatki o praksi (seznam praks do sedaj) in trenutnem stanju zaposljivosti
  • o izvajanju študija (s šolskim letom 2019/2020 se študij izvaja le kot redni program)
  • lahko si ogledate tudi trenutni urnik za 1. oz. 2. letnik in evalvacijska poročila iz prejšnjih let (na strani spodaj)
  • več o sprotnem dogajanju – javni del novic na Facebook strani
  • povezave

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si