Več o študiju

Na študij se lahko vpišejo diplomanti 1. stopnje katerekoli smeri. Vpišejo se lahko tudi diplomanti tujih univerz z enakovredno predhodno pridobljeno izobrazbo.

 

Študij je pravi za vas, če

  • imate veselje do predstavitve in analize podatkov
  • želite zelo raznoliko delo, ki nenehno postavlja nove izzive
  • bi radi kot statistik sodelovali s strokovnjaki najrazličnejših področij

Pridobljena znanja

Program študentu omogoča obvladanje statistične metodologije na izbranem področju, ga opremlja s poglobljenim razumevanjem statističnega sklepanja in mu nudi vrsto praktičnih znanj, ki mu bodo omogočila neposredno vključitev v delo v gospodarstvu oziroma javni sferi.

... and it's fair to say that I am, by now, sexually aroused by the collating of data. (Bono of U2, Ted Talk 2013)

Diplomant bo obvladal statistični način razmišljanja in bo usposobljen za samostojno opravljanje vseh stopenj kakovostne statistične analize na izbranem področju, od načrtovanja raziskave do dela s podatki, izbire ustrezne metodologije in interpretacije. S pomočjo osvojenih temeljnih znanj statistike bo sposoben svoje znanje razširjati z novimi oziroma alternativnimi pristopi in črpati ideje iz sorodnih problemov. Pri svojem delu si bo pomagal z zahtevnimi informacijskimi oz. programskimi orodji za urejanje in analizo podatkov ter predstavitev rezultatov.

Sposoben bo sodelovanja s strokovnjaki s področja raziskave, posredovanja znanja in rezultatov, strokovnega sporazumevanja in pisnega izražanja. Znal bo definirati probleme, predvideti rezultate in poiskati optimalne rešitve, sposoben bo poiskati vire in kritično presojati informacije.

Statistical thinking will one day be as necessary for efficient citizenship as the ability to read and write. (H. G. Wells)

Uporabna naravnanost študija mu bo omogočala neposredno prenašanje znanja v prakso in razumevanje težav, ki pri tem lahko nastopijo. Zaradi mednarodne naravnanosti programa si bo pridobil tudi sposobnosti komunikacije v mednarodnem okolju.

Hkrati je cilj programa zagotoviti tudi dovolj temeljnih znanj teoretične statistike, da bo diplomant lahko samostojno razširil svoje kompetence na nova področja. Študij predstavlja tudi most na doktorski študij statistike.

 

 

It is easy to lie with statistics. It is hard to tell the truth without it. (A. Dunkels)

 

 

Izvajanje programa in dodatne informacije

S študijskim letom 2019/2020 je program postal redni. Izredne izvedbe ne bo več.

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na telefon: 01/4768-460, Tanja Petek ali pošljete elektronsko sporočilo na tanja.petek@fe.uni-lj.si

Zloženka o študiju magistrskega programa Statistike

 

Letna poročila

 

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si