Urnik

(P) - predavanje; (V) - vaje

V urnik bosta naknadno vnešena predmeta Viri podatkov (začetek po 7. tednu) in Poslovna statistika (študenti boste tudi posebej obveščeni).

Predmet Bayesova statistika se za študente Uporabne statistike izvaja po zgornjem urniku (študentje FMF imajo dodatne vaje ob torkih).

Predmeti, ki se bodo v š.l. 2023/24 (zimski semester) izvajali s konzultacijami:

Statistično obvladovanje procesov (Hajdinjak), Napredne metode strojnega učenja (Sadikov), Metode in orodja uradne statistike (Bavdaž)

Študij je časovno zahteven, veliko je ur predavanj in vaj, kar je super, saj ti je veliko znanj podanih direktno (manjša potreba po samostojnemu iskanju razlag in znanj pri drugih virih - literatura, internet, drugi študenti). Veliko domačih nalog, kar je dobro, saj lene in neorganizirane študente, kot sem jaz, prislili k sprotnemu delu. Kar se pridobljenih veščin in znanj tiče, pa študij glede na intenzivnost, predmetnik ter dosedanjo kvaliteto in zagnanost profesorjev in asistentov veliko obeta.
(študent 1.letnika)

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si