Zaključeni magisteriji

Tabela vseh zaključenih magisterijev na programu Uporabna statistika

Priimek, ime

Modul

Datum magistriranja

(yyyy-mm-dd)

Naslov (in povezava)

 

Cugmas, Marjan

družboslovna statistika

2015-08-27

Stabilnost so-avtorskih bločnih modelov  

Živić, Ognjen

tehniška statistika

2015-10-28

Napovedovanje življenjske dobe varistorja  

Cotič, Jasna

biostatistika

2016-01-21

Statistični pristopi pri analizi trdnosti  

Šinkovec, Hana

biostatistika

2016-09-23

Optimizirana penalizirana regresija - rešitev za problem ločenosti v logistični regresiji  

Kustec, Maruša

biostatistika

2016-10-28

Primerjava skupin pri podatkih z visokim deležem nakopičenih vrednosti  

Demšar, Eva

tehniška statistika

2016-11-14

Modeliranje časovne vrste neto pozicije električne energije za Nemčijo  

Hrelja, Nikola

ekonomska in poslovna statistika

2017-04-05

Analiza zanesljivosti oskrbe z električno energijo z vključenimi obnovljivimi viri energije  

Glamočak, Anže

ekonomska in poslovna statistika

2017-05-22

Analiza vpliva časa vstopanja in izstopanja s trga dela ter brezposelnosti na višino pokojnin  

Bohanec, Naja

biostatistika

2017-09-13

Samovzorčenje v analizi sotveganj  

Viršček, Andrej

družboslovna statistika

2018-02-01

Merjenje učinkovitosti nabav zdravil  

Bukovšek, David

biostatistika

2018-06-05

Ocena in modeliranje čakalnih časov na urgencah v Furlaniji-Julijski krajini  

Burnik, Tomaž

ekonomska statistika

2018-07-06

Učinki merjenja med načinoma anketiranja v kombinirani anketi Mnenje potrošnikov  

Manevski, Damjan

matematična statistika

2018-09-11

Intervali zaupanja za test Mann-Whitney  

Žigon, Uroš

tehniška statistika

2019-05-22

Primerjava metod za redukcijo prostora in iskanje konsenza na podatkih senzoričnega profiliranja  

Bernard, Sonja

biostatistika

2019-09-30

Retrospektivna kohortna študija in študija s kontrolno skupino na primeru klopnega meningoencefalitisa  

Berlic, Nika

družboslovna statistika

2019-11-22

Proučitev obravnave manjkajočih vrednosti na primeru raziskave EHIS  

Perko, Nejc

biostatistika

2019-11-22

Preživetje slovenskih olimpijcev v primerjavi s splošno slovensko populacijo  

Simonovich, Pino

biostatistika

2020-08-28

Naključni gozdovi za identifikacijo različno izraženih spremenljivk za visokorazsežne podatke  

Korat, Sara

strojno učenje

2020-09-04

Bayesovo prostorsko glajenje – lastnosti in uporaba na podatkih Registra raka RS  

Birk, Mojca

biostatistika

2020-11-06

Vpliv spremembe ocen parametrov znotraj Tyrer-Cuzickovega modela na izračun individualne ogroženosti z rakom dojk  

Vreček, Nace

biostatistika

2021-05-28

Primerjava metod za identifikacijo sistoličnih vrhov fotopletizmograma  

Košuta, Tina

biostatistika

2021-07-26

Gnezden algoritem vzorčenja za določanje števila molekul proteina v super-resolucijski mikroskopiji  

Kregar, Neža

biostatistika

2021-08-09

Začetni prikazi podatkov v analizi zgodovine dogodkov  

Vavdi, Gregor

biostatistika

2021-10-21

Skupno modeliranje pri bolnikih s srčnim popuščanjem  

Žavbi Kunaver, Anja

ekonomska in poslovna statistika

2021-10-22

Popravki pri večkratnem testiranju: primer gibanja cen emisijskih kuponov  

Sokolič Andrej

ekonomska in poslovna statistika

2022-05-27

Primerjava statističnih modelov za ocenjevanje dejavnikov tveganja slovenskih družb

 
Kovačević Tjaša biostatistika 2022-06-22

Preživetje slovenskih zdravnic in zdravnikov v primerjavi s splošno slovensko populacijo

 
Daša Gorjan biostatistika 2022-06-28

Primerjava metod za odstranjevanje artefaktov iz signalov elektroencefalograma med gibalnimi nalogami

 
Urh Peček biostatistika 2022-09-23

Mera pričakovanih zadetkov v nogometu in njena uporaba

 
Žiga Nagelj strojno učenje 2022-12-02

Kontrola kakovosti omrežne programske opreme s pomočjo statistične analize

 
Nataša Bučar uradna statistika 2022-12-13

Stroški in napake v anketi Turistična potovanja domačega prebivalstva

 

Eva Gaberšek

družboslovna statistika 2023-03-31 Identifikacija otrok z avtizmom z uporabo strojnega učenja  

Primož Gorenc

ekonomska in poslovna statistika 2023-09-21 Prikazovanje podatkov na primeru Trgovinske zbornice Slovenije  

Eva Lavrenčič

biostatistika 2023-12-01 Modeliranje vpliva lokacije pri ocenjevanju genetskih vrednosti  
Janez Bijec ekonomska in poslovna statistika 2024-04-16 Statistični kazalniki kakovosti in učinkovitosti oskrbe pacientov s koronarno boleznijo  

 

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si