Misli študentov na izmenjavah Erasmus+

Misli in mnenja študentov, ki so si poiskali delovno prakso prek Erasmus+.

 

Hana Šinkovec

Predmet Statistično svetovanje sem videla kot priložnost in izgovor za odhod v tujino. Cilj je bil Dunaj. Sprva sem imela namen delovno prakso opravljati v kakšnem podjetju, a sem po posredovanju profesorjev Uporabne statistike mesto dobila na Oddelku za klinično biometrijo na Medicinski univerzi na Dunaju. Ko je bilo to dogovorjeno, ureditev formalnosti ni bil noben problem. Stroške za bivanje na Dunaju sem lahko delno pokrila s sredstvi, ki sem jih dobila preko programa Erasmus+. S profesorico pri še neopravljenem predmetu pa sem se dogovorila, da tekom izmenjave študijske obveznosti (seminarska in domače naloge) sproti pošiljam po elektronski pošti.

Na Oddelku sem sodelovala pri statističnem svetovanju, ki je potekalo tedensko in kamor so prihajali zdravniki, ki so načrtovali medicinske študije ali potrebovali statistika za analizo podatkov. Tako me je dunajski mentor vključil v več projektov. Obdelava resničnih podatkov je bila precejšen izziv – tudi zato, ker je vse skupaj potekalo v nemščini! – a tudi priložnost, da znanja, ki sem jih spoznala pri različnih predmetih končno apliciram v praksi. Za uspešno opravljen predmet Statistično svetovanje je bilo potrebno napisati poročilo o enem izmed projektov – in ta, o katerem sem poročala, je bil kasneje objavljen v medicinski reviji s faktorjem vpliva 18! Ponudile pa so se tudi priložnosti za začetek metodološkega raziskovanja in dunajski mentor je postal somentor moje magistrske naloge, kasneje pa sem se lahko vpisala še na podiplomski študij. Tako sem na oddelku namesto enega semestra ostala več kot 5 let, nabrala vrsto neprecenljivih praktičnih izkušenj in novih znanj, z dunajskimi kolegi, ki so med tem postali prijatelji, pa sodelujemo še naprej. Kar po vrnitvi domov najbolj pogrešam, je širši tim sodelavcev, s katerim smo na tedenskih srečanjih razpravljali o novih metodah in tekočih projektih in drug drugemu dajali feedback, motivacijo in ideje za nadaljnje delo.

 

Tina Košuta

Moja izkušnja Erasmus izmenjave je bila polna pridobivanja novih znanj. Prijavila sem se na razpis za Erasmus+ prakso in nato preko službe Univerze v Ljubljani izvedela o različnih priložnostih prek e-maila. Po prijavi na enega od razpisov sem bila izbrana za prakso na Univerzi v Vicu pri profesorju Carlu Manzu. Med izmenjavo sem pridobila veliko praktičnih izkušenj in znanj, ki sem jih kasneje razširila v svojo magistrsko nalogo. Priprava na izmenjavo je potekala gladko, saj so mi pri urejanju administracije bili v veliko pomoč zaposleni na Univerzi v Ljubljani in na Fakulteto za elektrotehniko.

 

Tessa Chevallier & Paul-Adrien Alves

We decided to come to IBMI at the University of Ljubljana for our Erasmus exchange as students from the Ensai, a French school for statistics. We found the institute by looking for European universities with research units in biostatistics.

This internship provided us insight into the work of a biostatistician by having us learn and use tools extremely important in the field that we were not familiar with. Working with researchers and PhD students like at IBMI had the additional benefit of introducing us to the world of research and gave us the tools to look at it with a critical eye. A lot of knowledge is available here, from the educational books covering both beginner and advanced topics, the research papers the university grants access to, to the expertise of the statisticians. It was a very valuable experience for us as we are specializing in biostatistics next year for the last year of our masters.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si