Predmet: Statistični vidiki zbiranja podatkov

Vrsta predmeta: obvezni modulski
Nosilec predmeta: Red. prof. dr. Vasja Vehovar

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Družboslovna statistika 2. 1.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.

Vsebina:
Vzorčenje

  • Načrtovanje vzorcev: osnovni tipi vzorcev (enostavni slučajni vzorec, startifikacija, PPS vzorčenje, vzorčenje v skupinah, vzorčenje v fazah, paneli).
  • Ocenjevanje vzorčne variance: direktne metode in metode replikacij.
  • Posebnosti načrtovanja vzorcev glede na naročnika (akademske, uradne, poslovne, mednarodne),  ciljno populacijo (podjetja, ustanove, gospodinjstva, osebe, objekti, transakcije ipd) in način anketiranja (telefonski vzorci, spletne ankete, osebne ankete, poštne ankete).

Nepopolnsti podatkov

  • Urejanje podatkov: kontrole, editing, kodiranje, združevanje, izločanje.
  • Mehanizmi generiranja manjkajočih podatkov (MAR, MCAR in NMAR)
  • Klasični pristopi k manjkajočim podatkom: neupoštevane, vstavljanje, uteževanje
  • Modelski pristop: Bayseov pristop, metoda največjega verjetna, EM algoritem, večkratno vstavljanje.
  • Združevanje in zlivanje podatkov: statistični in etični vidiki.

Izbrani statistični vidiki zbiranja podatkov

  • Procesiranje zajema podatkov, kontrole kvalitete podatkov, odkrivanje ponaredkov, avtomatski zajem podatkov, urejanja podatkov (postopki editinga, uteževanja), neverjetnostni vzorci

Cilji in kompetence:
Študent bo spoznal osnovne statistične pristope, ki se uporabljajo pri (1) načrtovanju  in izvedbi zbiranja podatkov (vzorčenje), ter (2) pristope za obravnavo in urejanje zbranih podatkov.

Predvideni študijski rezultati:
Poznavanje pristopov za optimizacijo zbiranja podatkov, razumevanje koncepta  kvalitete podatkov in praktična znanja za statistične vidike zbiranja in urejanja podatkov.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si