Uvod v strojno učenje

Vrsta predmeta: obvezni modulski
Nosilec predmeta: doc. dr. Jure Žabkar

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Vsi moduli 1. 2.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v prvi letnik študija.

Vsebina:

Napovedovanje: linearna regresija, logistična regresija, LDA/QDA, metoda najbližjih sosedov, ocene prileganja modela.
Izbira spremenljivk in modelov: prečno preverjanje, metoda bootstrap, metode filter in wrapper.
Napredni napovedovanje: bazne funkcije, zlepki, regularizacija, odločitvena drevesa, posplošeni aditivni modeli, lokalna regresija.

Združevanje modelov: bagging, boosting, naključni gozdovi, učenje z ansamblom modelov.

Metoda podpornih vektorjev: za regresijo, za klasifikacijo , optimizacija, dualnost, RKHS.

Nevronske mreže: učenje nevronskih mrež, preveliko prileganje in drugi računski problemi.

Cilji in kompetence:
Obravnavane metode predstavljajo temeljno znanje pri problemih napovedovanja, gručenja in drugih nalogah kvantitativne analize podatkov. Poznavanje teh metod je ključno za uporabo strojnega učenja v praksi in spoznavanje naprednejših metod strojnega učenja. Predmet je pomemben tudi za statistike, ki se ne bodo neposredno ukvarjali s strojnim učenjem

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje: Razumevanje osnovnih pojmov strojnega učenja.

Uporaba: Klasični pristopi v strojnem učenju so nepogrešljivi pri sodobni analizi podatkov in predstavljajo temelj, na katerem lahko zgradimo razumevanje naprednih pristopov v strojnem učenju.

Refleksija: Razumevanje teorije na podlagi primerov uporabe. Razumevanje povezav med strojnim učenjem in statistiko.

Sposobnost analitičnega razmišljanja in reševanja praktičnih problemov analize podatkov.

 

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si