Analitik v Zavodu RS za varstvo narave (redna zaposlitev, rok za prijavo 31. december 2018)

Analitik (redna zaposlitev, rok za prijavo 31. december 2018)

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave razpisuje prosto delovno mesto za opravljanje nalog Analitika VII/2 (I) za delo na Osrednji enoti v Ljubljani.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• imeti najmanj 7. (sedmo) raven izobrazbe (univerzitetna izobrazba ali opravljena 2. stopnja po bolonjskem študijskem programu) s področja informatike, računalništva oziroma sorodne smeri,
• dobro poznavanje okolij GIS (ArcGIS in odprtokodne rešitve) in izkušnje z izvajanjem GIS analiz,
• izkušnje z izvajanjem poizvedovanja v relacijskih bazah (SQL),
• zelo dobro poznavanje programskega paketa Office (MS Excel, MS Access),
• osnovno poznavanje ustvarjanja spletnih aplikacij,
• tekoče (govorno in pisno) znanje angleškega jezika,
• samoiniciativnost, komunikativnost in organizacijske sposobnosti ter natančnost,
• vozniški izpit B kategorije,
• 5 let delovnih izkušenj z ustreznega področja.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti (npr. delo preko študentskega servisa), kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja zahtevnosti delovnega mesta.

V izbirni postopek bodo uvrščeni kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

Glavne naloge, ki se bodo opravljale na tem delovnem mestu:
• pripravljanje zahtevnejših analiz, statističnih pregledov, informacij in drugih strokovnih podlag za odločanje,
• vodenje zahtevnejših evidenc in baz podatkov s področja dela,
• izvajanje zahtevnih GIS analiz,
• informatizacija delovnih procesov,
• sodelovanje pri ustvarjanja spletnih aplikacij,
• ostala dela in naloge po nalogu vodje oziroma direktorja.
Delovno razmerje se sklepa za določen čas 1 leta s polnim delovnim časom z možnostjo podaljšanja oz. zaposlitve za nedoločen čas. Delo se bo opravljalo v Zavodu RS za varstvo narave na Osrednji enoti, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana.

Pisne prijave z dokazili (obvezno dokazilo o izobrazbi) in življenjepisom pošljite v dvajsetih dneh po objavi razpisa in sicer do vključno 31. 12. 2018 na naslov: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za razpis – analitik«.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si