Dva zaposlitvena oglasa podjetja Ektimo

Podatkovni znanstvenik (študentsko delo)

 

Ektimo, d. o. o., je tehnološko podjetje, specializirano za uporabo in implementacijo metod podatkovne znanosti, strojnega učenja in umetne inteligence. Našim naročnikom pomagamo reševati najrazličnejše poslovne izzive tako, da najsodobnejša odkritja iz raziskovalne sfere preoblikujemo v produkcijske aplikacije, ki so sposobne avtomatizirano analizirati velike količine raznolikih podatkov.

Iščemo kandidate, ki bi se že v času študija želeli pridružiti našemu timu v vlogi podatkovnega znanstvenika (m/ž).

Kaj so delovne naloge? 

• Borba s podatki, dokler niso ti v obliki, ki je primerna za modeliranje.

• Postavljanje modelov za napovedovanje prihodnosti iz velikih količin podatkov.

• Uporaba metod strojnega učenja za reševanje raznolikih problemov, kot so: prepoznavanje dogajanja na videoposnetkih, razbiranje lastnosti oseb ali predmetov iz fotografij, predvidevanje obnašanja uporabnikov oziroma kupcev, programiranje gibanja robotov, priporočilni sistemi, ocenjevanje tveganj ...

• Izvajanje razvojno-raziskovalnih aktivnosti, usmerjenih na širjenje nabora analitičnih metodologij podjetja, predvsem na področju strojnega učenja (deep learning, reinforcement learning).

Kaj pričakujemo? 

• Da ste radovedni in vas privlači odkrivanje skrivnosti v podatkih ter reševanje analitičnih problemov.

• Da imate vsaj osnovna znanja s področij strojnega učenja in statistike ter zanimanje ta znanja zelo poglobiti.

• Da vas veseli programiranje.

• Da ste absolvent 1. stopnje ali študent 2. stopnje katerega od študijskih programov sledečih fakultet: FMF, FRI, FE, FS, FERI, ipd.

Kdo ima prednost? 

• Tisti z zelo dobrim znanjem čim več od naštetih orodij: Python (knjižnice pandas, numpy, scikit learn), R (knjižnice dplyr, caret, mlr, shiny), SQL.

• Tisti z znanjem o globokem učenju (deep learning) in s tem povezanimi namenskimi orodji (TensorFlow, Keras, PyTorch).

• Tisti, ki ste že nabrali izkušje na projektih, katerih bistveni del je analiza podatkov.

• Tisti, ki lahko demonstrirate interes za področje podatkovne znanosti (GitHub profil, Kaggle rezultati, Coursera tečaji).

• Tisti, ki znate svoje znanje in ugotovitve kvalitetno predstaviti.

Kaj ponujamo? 

• Priložnost delati na zelo raznolikih izzivih, ki vključujejo uporabo najsodobnejših analitičnih metod.

• Mentorstvo in priložnost osvojiti praktična znanja aplikativne podatkovne znanosti.

• Participacijo v nagrajevalni shemi, neposredno vezani na prihodke podjetja.

• Delo v mladem kolektivu drugih podatkovnih znanstvenikov in inženirjev.

• Odlično izhodišče za kariero na področju podatkovne znanosti oziroma umetne inteligence.

• Delo v kreativno-startupovskih prostorih, kjer se vedno veliko dogaja.

• Možnost del delovnega časa nameniti ljubiteljskim projektom.

• Fleksibilen delovni čas z možnostjo dela od doma za del delovnega časa.

 

Vabimo vas, da prijavo z življenjepisom pošljete na naslov: hr@ektimo.si

 

 

Podatkovni inženir / razvijalec (študentsko delo)

 

Ektimo, d. o. o., je tehnološko podjetje, specializirano za uporabo in implementacijo metod podatkovne znanosti, strojnega učenja in umetne inteligence. Našim naročnikom pomagamo reševati najrazličnejše poslovne izzive tako, da najsodobnejša odkritja iz raziskovalne sfere preoblikujemo v produkcijske aplikacije, ki so sposobne avtomatizirano analizirati velike količine raznolikih podatkov.

Iščemo kandidate, ki bi se že v času študija želeli pridružiti našemu timu v vlogi podatkovnega inženirja / razvijalca (m/ž).

Kaj so delovne naloge? 

• Postavljanje procesov za zbiranje, hranjenje in transformiranje podatkov, namenjenih modelom strojnega učenja.

• Razvoj podatkovnih produktov - aplikacij, ki kompleksne modele na uporabniku prijazen način pripeljejo v njegov poslovni proces.

• Zagotavljanje učinkovitega in skalabilnega izvajanja modelov strojnega učenja za reševanje raznolikih problemov, kot so: prepoznavanje dogajanja na videoposnetkih, razbiranje lastnosti oseb ali predmetov iz fotografij, predvidevanje obnašanja uporabnikov oziroma kupcev, programiranje gibanja robotov, priporočilni sistemi, ocenjevanje tveganj ...

• Izvajanje razvojno-raziskovalnih aktivnosti, usmerjenih na širjenje nabora analitičnih metodologij podjetja, predvsem na področju procesiranja (tokovnih) podatkov.

Kaj pričakujemo? 

• Da vam je v zadovoljstvo sodelovati pri prevajanju prototipne kode v gladko delujočo aplikacijo, ki jo uporabniki z veseljem uporabljajo.

• Da vam gre programiranje zelo dobro.

• Da vam je delo s strežniki in bazami zanimivo.

• Da ste absolvent 1. stopnje ali študent 2. stopnje katerega od študijskih programov sledečih fakultet: FMF, FRI, FE, FS, FERI ipd.

Kdo ima prednost? 

• Tisti, ki ste že nabrali nekaj znanja s čim več od naštetih orodij: Python, Docker, Kubernetes, StreamSets, Talend, Git, Nginx, C#, NodeJS, SQL, NoSQL (Elasticsearch, Couchbase, Cassandra, neo4j), R.

• Tisti, ki ste že nabrali izkušje na projektih, katerih bistveni del je zbiranje, obdelava ali vizualizacija podatkov.

• Tisti, ki lahko demonstrirate interes za podatkovno znanost in inženiring (GitHub profil, Kaggle rezultati, Coursera tečaji, prfollowetekli projekti).

• Tisti, ki znate svoje znanje in ugotovitve kvalitetno predstaviti.

Kaj ponujamo? 

• Priložnost delati na zelo raznolikih izzivih, ki vključujejo uporabo najsodobnejših tehnologij.

• Mentorstvo in priložnost osvojiti praktična znanja podatkovnega inženirstva.

• Participacijo v nagrajevalni shemi, neposredno vezani na prihodke podjetja.

• Delo v mladem kolektivu drugih podatkovnih znanstvenikov in inženirjev.

• Odlično izhodišče za kariero na področju podatkovnega inženirstva.

• Delo v kreativno-startupovskih prostorih, kjer se vedno veliko dogaja.

• Možnost del delovnega časa nameniti ljubiteljskim projektom.

• Fleksibilen delovni čas z možnostjo dela od doma za del delovnega časa.

 

Vabimo vas, da prijavo z življenjepisom pošljete na naslov: hr@ektimo.si

 

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si