Mesto asistenta in doktorskega študenta na Univerzi v Celovcu

Univerza v Celovcu išče asistenta in doktorskega študenta pri prof. dr. Martinu Wagnerju, predvideno raziskovalno področje pa sta ekonometrija ali kvantitativna ekonomija. Dr. Martin Wagner je gostujoči profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava nadaljevalno ekonometrijo na doktorski stopnji študija. Pri svojem strokovnem in svetovalnem delu intenzivno sodeluje s finančnimi institucijami iz Slovenije.

 

Zaradi kvantitativne naravnanosti področja dela so magistrice in magistri s področja statistike zelo dobrodošli. Podrobnosti razpisa in kontaktni podatki so v priloženi datoteki.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Nina Fošnarič
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: nina.fosnaric (at) fe.uni-lj.si