Zagovor magistrske naloge - Mojca Birk

Obveščamo Vas, da bo zagovor magistrskega dela na študijskem programu Uporabna statistika v petek, 6. novembra 2020, ob 13.30, preko povezave (geslo: mojca)
 
Kandidatka:

  • Mojca Birk

 
Naslov:
Vpliv spremembe ocen parametrov znotraj Tyrer-Cuzickovega modela na izračun individualne ogroženosti z rakom dojk
Influence of changes in parameter estimates within the Tyrer-Cuzick model on the calculation of individual breast cancer risk
 
Člani komisije:

  • izr. prof. dr. Damijana Kastelec (UL BF), predsednica
  • doc. ddr. Melita Hajdinjak (UL FE), članica
  • izr. prof. dr. Vesna Zadnik (MF, ONKO), mentorica
  • asist. dr. Nina Ružić Gorenjec (UL MF), somentorica

 
Dekan:
prof. dr. Gregor Dolinar

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Katarina Erjavec Drešar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 209
e-pošta: katarina.erjavec-dresar (at) fe.uni-lj.si