Svetovalec - pripravnik v Sektorju za metodologijo in standarde

Svetovalec - pripravnik (šifra dm 1265) v Sektorju za metodologijo in standarde, v Oddelku za metodologijo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) področje izobraževanja po KLASIUS-P-16: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno naravoslovje, matematika in statistika; Matematika in statistika; Vede o neživi naravi (fizika, kemija in sorodne vede) ali
 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno naravoslovje, matematika in statistika; Matematika in statistika; Vede o neživi naravi (fizika, kemija in sorodne vede) ali
 • najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno naravoslovje, matematika in statistika; Matematika in statistika; Vede o neživi naravi (fizika, kemija in sorodne vede),
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge prostega delovnega mesta:

 • sodelovanje pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
 • usposabljanje za zbiranje, urejanje in pripravo podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
 • usposabljanje za samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
 • pomoč pri opravljanju drugih nalog podobne zahtevnosti,
 • usposabljanje za pripravo analiz, informacij, poročil in drugih gradiv,
 • spremljanje predpisov delovnega področja,
 • sodelovanje z drugimi organi, institucijami in uporabniki.

Od kandidata pričakujemo:

 • znanje osnov programskih orodij za statistično analizo (SAS, R, Stata, Python, …)
 • znanje uporabe računalniških programov: MS Word, MS Excel, MS Access, Outlook,
 • znanje angleškega jezika (razumevanje, branje, pisanje),
 • poznavanje področij verjetnosti in statistike,
 • poznavanje statističnih postopkov in metod,
 • sposobnost dobrega pisnega in ustnega izražanja,
 • sposobnost analitičnega razmišljanja.

Kandidat vloži prijavo na priloženem obrazcu »Vloga za zaposlitev«, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto dm svetovalec – pripravnik šifra 1265, številka 1102-14/2022«, na naslov: SURS, Litostrojska 54, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi  na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI in na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.surs@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
 
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Marija Žerjav Prosen, telefon: 01 2416 419, informacije o delovnem področju pa Andreja Smukavec, telefon: 01 2416 466.
 
Več informacij najdete TU.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Nina Fošnarič
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: nina.fosnaric (at) fe.uni-lj.si