Zagovor magistrske naloge - Daša Gorjan

Obveščamo vas, da bo zagovor magistrskega dela kandidatke Daše Gorjan 28. junija 2022, ob 10:00 v diplomski sobi na Fakulteti za elektrotehniko.
Naslov teme je Primerjava metod za odstranjevanje artefaktov iz signalov elektroencefalograma med gibalnimi nalogami. Mentorica magistrskega dela je doc. dr. Nataša Kejžar (UL MF), somentor pa izr. prof. dr. Uroš Marušič, (Znanstveno raziskovalno središče Koper).
 
Člani komisije:

  • izr. prof. dr. Damijana Kastelec (UL BF), predsednica komisije
  • doc. ddr. Melita Hajdinjak (UL FE), članica
  • doc. dr. Nataša Kejžar (UL MF), mentorica
  • izr. prof. dr. Uroš Marušič (Znanstveno raziskovalno središče Koper), somentor

 

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Nina Fošnarič
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: nina.fosnaric (at) fe.uni-lj.si