Odprtokodna aplikacija za uteževanje anketnih podatkov

Luka Štrlekar (študent programa Uporabna statistika, modul Družboslovna statistika) je pod mentorstvom prof. dr. Vasje Vehovarja (UL FDV) razvil odprtokodno aplikacijo (programski jezik R) SurveyWeightingGUI za uteževanje anketnih podatkov.
 
V anketnem raziskovanju je namreč pogosto potrebno podatke pred analizo utežiti. S tem zmanjšamo pristranskost ocen in zagotovimo ujemanje socio-demografske strukture. Procedure za tovrstno uteževanje so sicer že izdelane (npr. v R, STATA, SPSS …), vendar predpostavljajo, da so podatki predhodno povsem pripravljeni.
 
Prav priprava podatkov pa je glavna in najbolj zamudna težava pri uteževanju. Gre za poimenovanje kontrolnih spremenljivk, vnos in arhiviranje kontrolnih podatkov, obravnavo manjkajočih vrednosti, problem premajhnih kategorij oziroma premajhnega števila enot, pa tudi za vprašanja rezanja in normaliziranja uteži ter za analizo njihovega učinka.
 
Aplikacija rešuje navedene dileme preko prijaznega spletnega vmesnika (GUI - Graphic User Interface), hkrati pa izvede tudi samo uteževanja ter  ga evalvira. Pri tem uporabnik s samo  R kodo uteževanja (Survey, Anesrake) nima neposrednega opravka. S tem je uteževanje postalo dostopno vsem, ki nimajo tehničnega znanja programiranja v R, uporabnikom, ki to znanje imajo, pa aplikacija dramatično pohitri postopek.  Aplikacija se je  v praksi odlično izkazala in je pri anketnih projektihCentra za družboslovno informatiko, FDV (CDI.si), ter Centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (CJM.si), FDV, prihranila zelo veliko
časa.
Aplikacija SurveyWeightingGUI je prosto dostopna na spletu, pa tudi  lokalno.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si