Predmet: Kategorični in merski modeli v družboslovju

Vrsta predmeta: obvezni-modulski
Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Gregor Sočan

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Uporabna statistika, druga stopnja Družboslovna statistika 1. 2.

Za podrobnejšo časovno razporeditev glej predmetnik.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik študija.

Vsebina:
V poštev pridejo vsebine iz naslednjih tematskih sklopov:

  • Korespondenčna analiza.
  • Merski modeli: Pregled merskih modelov v družboslovju. Klasična testna teorija: pravi dosežek in napaka merjenja; zanesljivost in njeno ocenjevanje; praktična uporaba koeficienta zanesljivosti. Uvod v logistične testne modele: interpretacija in ocenjevanje parametrov ter prileganja modela. Načela sestavljanja kompozitnih mer.

Cilji in kompetence:
Po opravljenem predmetu študenti poznajo in razumejo metode zbiranja podatkov in analize podatkov, primerne za kategorične podatke. Znajo formulirati, prilagajati, testirati in interpretirati preproste log-linearne modele z ali brez odvisnih spremenljivk. Izvesti in interpretirati znajo preprosto korespondenčno analizo.
Študenti se vpeljejo v sodobne metode psihometrične analize, uporabne pri reševanju merskih problemov v družboslovju, vključujoč tako klasično testno teorijo kot teorijo odgovora na postavko. Poznajo temeljne predpostavke, teoretične osnove, osnovne postopke in omejitve posameznih pristopov.

Predvideni študijski rezultati:
Poznavanje osnovnih merskih modelov. Razumevanje osnovnih statističnih načel klasične testne teorije in teorije odgovora na postavko. Razumevanje glavnih rezultatov psihometrične analize.
Poznavanje najpomembnejših metod analize kategoričnih podatkov in log-linearnega modeliranja ter zmožnost uporabiti te analize s pomočjo ustrezne programske opreme.

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Tanja Petek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 460
e-pošta: tanja.petek (at) fe.uni-lj.si